© 2015 Rainbow Belgium BVBA en Rain Air Benelux BVBA.
Rainbow stofzuiger België.
VERKOOP + OFFICIELE HERSTELDIENST
Rainbow Belgium is exclusief verdeler en hersteller van Rainbow in België sinds 22 jaar.
Het is een uniek, op water gebaseerd filtratiesysteem om op een effectieve manier alle vuil uit uw huis te verwijderen.
Het ideale reinigingstoestel voor een allergie-arme omgeving.

HET GEHEIM VAN ONS SUCCES?
Bij Rainbow Belgium krijgt elke klant een persoonlijke aanpak.
Een rainbow-stofzuiger kopen is een beleving.
We werken enkel met mensen die onze passie delen.
Op deze manier weten wij dat U goed geholpen wordt.
“Good enough” is just not an option for us.

Onze klanten krijgen de allerbeste service.
Rainbow-stofzuiger is een topproduct met topservice!
Rainbow herstellingen gedaan door een  erkende rainbow-service geven recht op garantie.

HELP ONS, WIJ HELPEN U
Wij proberen om Rainbow steeds te vebeteren. Heeft u tips om Rainbow een beter product te maken of heeft u een idee, laat het ons horen.

Stuur ons een mail of bel ons op het gratis nummer 0800/93 531.
SCHERPE PRIJZEN.

Bekijk onze onderdelen
KLIK HIER
KANTOORUREN

Maandag-Donderdag 8u30-17u30
Op vrijdag tot 15u30
Middagpauze 12u30-13u30
rainbow
RAINBOW-SERVICE
Wenst u onderdelen? Heeft uw Rainbow een onderhoud nodig met Rainbow-garantie ?
BEL 0800/93 531
REGISTRATIE RAINBOW

Proficiat met de aankoop van uw
Rainbow.
Registreer uw toestel HIER
NIEUWE RAINBOW
ONDERDELEN.

Ontdek hier de rainbow
nieuwigheden.
Rainbow Belgium BVBA is de enige exclusieve verdeler van Rainbow in België. Enkel aankopen en herstellingen op factuur van Rainbow Belgium of Rain Air Benelux BVBA geven recht op garantie! Voor elke service dient u een factuur te ontvangen.
Bij twijfel bel 09 280 71 50.
OM DEZE REDENEN,

WIJ, M. Nuytinck, rechter in de rechtbank van koophandel Gent, de voorzitter, afdelingsvoorzitter en ondervoorzitter wettelijk belet vervangend, zetelend op de wijze van het kort geding, bijgestaan door M. Geldof, griffier,

Rechtdoende op tegenspraak:

Verklaren de hoofdeis ontvankelijk en deels gegrond.

Stellen vast dat de Rainbow zich door het schrijven aan potentiële klanten dd. 11.10.2014(stukken 1 tot en met 4 bundel eisers) ten aanzien van Bon-Bini schuldig maakt aan inbreuken op art. art. VI.93-94 en 97 WER, doch tevens aan een inbreuk van art. VI.104 WER

Bevelen de staking door Rainbow van het richten van brieven/mailings aan potentiële klanten waarbij het Ritello-product als kwalitatief tegenover het Rainbow-product minderwaardig wordt voorgesteld, en waarbij de minderwaardige kwaliteit tegenover het Ritello-product
wordt aangewend om de betrokken potentiële klant te waarschuwen voor de aankoop van een Ritello-product ten behoeve van haar eigen Rainbow-product, onder verbeurte van een nader omschreven dwangsom van een dwangsom ten belope van 5.000 EUR/vastgestelde
inbreuk die dateert vanaf de datum van betekening van het huidig vonnis, met een maximum evenwel van 100.000 EUR.

Veroordelen Rainbow op straffe van verbeurte van een dwangsom ten belope van 5.000 EUR/dag vertraging vanaf de 10de dag na de datum van betekening van dit vonnis tot publicatie van (enkel)het beschikkend gedeelte van dit vonnis op de homepagina van de website van
Rainbow gedurende een onafgebroken periode van 1 maand.

Verklaren de tegeneis ontvankelijk doch ongegrond.

Veroordelen Rainbow tot de kosten van het geding, begroot aan de zijde van eiseres op 266,64 euro dagvaarding en rolstelling, meer 1.320 euro rechtsplegingsvergoeding, registratie- en expeditierechten niet inbegrepen.

Verklaren dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad niettegenstaande de aanwending van welk rechtsmiddel ook en zonder borgstelling.

Aldus het vonnis uitgesproken ter gewone en openbare terechtzitting van woensdag 15 april 2015.

Heeft over de zaak geoordeeld: mebrouw M. Nuytinck, rechter in de rechtbank, voorzitter, bij de uitspraak bijgestaan door mevrouw M. Geldof, griffier.

Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling GENT-A/14/04472